15 کاربرد متلب

Matrix Laboratory یا به اختصار MATLAB یک محیط محاسبات عددی چند پارادایم و زبان برنامه نویسی اختصاصی است که توسط Mathworks توسعه یافته. این برنامه محاسبات,تجسم و برنامه نویسی را در محیطی که به راحتی قابل استفاده است ترکیب میکند. Matlab با زبان های ++C, C و JAVA نوشته شده .اولین نسخه Matlab در مارس […]